Dodatni predmeti znotraj VSŠ, ki so izven rednega študijskega programa. Tudi pregled diplomskih nalog itd.

Tukaj so evidentirane in shranjene diplomske naloge

Navodila, vsebinski opisi, povezave za uporabo orodja SAP - SAP University Alliances