Dodatni predmeti znotraj VSŠ, ki so izven rednega študijskega programa.
Navodila, vsebinski opisi, povezave za uporabo orodja SAP - SAP University Alliances