POSLANSTVO


S kakovostnim izobraževanjem in kvalitetnimi kadri omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe informacijsko povezane družbe in boljše življenje posameznika. Študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolo odlikujeta kvalitetna in prožna programa z vsebinami, ki so prilagojene tako potrebam okolja kot gospodarstva in omogočata vertikalno prehodnost.  

Višja strokovna šola izvaja študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist od leta 1999 dalje. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.  


Vrednote šole:
 strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost.Cilji šole:

  • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela,
  • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
  • vključevanje v projekte in sodelovanje z gospodarstvom in drugimi partnerji doma in v tujini,
  • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
  • razvijanje samostojne kritične presoje in odgovorno ravnanje,
  • aktivno sodelovanje  s stanovskimi organizacijami in združenji na področju šolstva in stroke,
  • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.